Slide background
Slide background
Slide background
Label: 'klimaat verandering'
De volgende informatie is beschikbaar over 'klimaat verandering'.
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.