Slide background
Slide background
Slide background
Omgevingswet
De bedoeling van de Omgevingswet is de moeite waard, maar eenvoudig is de wet niet. Je moet de bedoeling begrijpen en je weg in de wettekst kunnen vinden. Je moet creatief zijn bij de toepassing. In de praktijk zal er veel moeten veranderen:
  • Iedereen verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving.
  • Overheden werken met een beleidscyclus: zij evalueren hun processen en stellen hun besluiten bij met het oog op het halen van doelen, die ze samen met mensen hebben bepaald.
  • Niet alles wat beoogd wordt, staat in een regel: niet geregeld betekent dus niet dat het niet moet!
  • Omgevingsvisies, -verordeningen en -plannen worden processen en zijn permanent actueel.
  • Initiatieven worden beoordeeld vanuit de 'ja mits'-mentaliteit, waarbij gebiedsgericht beleid sturend is, wat soms toch een 'nee' kan opleveren vanwege de te behalen doelen en kwaliteiten.
  • Draagvlak en betrokkenheid worden actief gezocht door mensen bij hun leefomgeving te betrekken.
  • Fysiek en sociaal domein werken samen.
  • Gezondheid, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit vragen om een andere werkwijze. 
  • De gemeenteraad bewaakt de beleidscyclus en stuurt actief op het halen van ambities en doelen. 
  • En tenslotte: we gaan digitaal!

De bevoegdheden van de Omgevingswet worden 'in onderlinge samenhang' ingezet. Dat vraagt om een integrale benadering gericht op win-winsituaties en de juiste instrumentenmix. Afstemming, samenwerking, gezamenlijke doelen en de juiste strategie, daar gaat het om. 

Inmiddels heb ik verschillende boeken geschreven over de Omgevingswet en publiceer ik regelmatig columns bij Binnenlands Bestuur en artikelen in vaktijdschriften. Ik schrijf in heldere taal en gebruik in mijn boeken en bij mijn presentaties veel plaatjes. Een plaatje zegt namelijk soms meer dan 1000 woorden. 

Wilt u ook de geest van de Omgevingswet te pakken krijgen? Ik help u graag daarbij. Al sinds 2016 hou ik mij fulltime bezig met de Omgevingswet. Meer dan 90 gemeente(rade)n, verschillende provincies, diverse ambtelijke organisatie, enkele waterschappen, omgevingsdiensten, ontwikkelaars, betrokken mensen en maatschappelijke organisaties klopten al bij mij aan. Ik ga voor een praktische toepassing, resultaat en een heldere uitleg. 

HOREN


MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
"Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!"
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo