Slide background
Slide background
Slide background
Leren door te doen

De behoefte aan kennis neemt. Logisch met al die veranderingen van onze maatschappij, onze omgeving en ons rechtssysteem. Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn containerbegrippen waar veel over te leren valt.

Ook voor de toepassing van de Omgevingswet is kennis nodig: wat is de bedoeling van de wetgever? Hoe zit het nieuwe rechtssysteem in elkaar? Wat betekent werken met een beleidscyclus eigenlijk? Hoe en waar zijn onderwerpen geregeld? Wat betekent dat voor de besluiten die de overheid neemt over de fysieke leefomgeving en de procedures en werkprocessen daarbij? Wat houdt 'ruimte voor initiatief, waarborg voor kwaliteit' concreet in? Wat is 'vroegtijdige participatie' en hoe doe je dat? Van een 'nee, tenzij, houding' naar een 'ja mits-houding': wat is dat bij een concreet besluit? Actuele kennis en een praktische aanpak die past bij de huidige tijdgeest gaan hand in hand. Daarbij kunnen we veel leren van wat er in het verleden niet zo goed uit de verf kwam.

Ik geef regelmatig cursussen en workshops/trainingen voor diverse organisaties en doelgroepen, zoals bestuurders (profit en non-profit), beleidsmakers en juristengemeenteraden, wethouders, gedeputeerden, projectleiders, ontwikkelaars, politieke partijen, belangengroeperingen en studenten over allerlei aspecten die samenhangen met de Omgevingswet en met duurzame ontwikkeling. Oog voor de praktijk en de menselijke factor staan hierbij centraal. Ik wil vooral inspireren en mensen aan de slag krijgen. De Basistraining Omgevingswet is een training op maat voor iedereen die met de Omgevingswet aan de slag is. Meer verdiepend verzorg ik bijeenkomsten over:
- Functies toedelen aan locaties
- Terminologie en procedures
- Beleidshuis bouwen
- Rol van de gemeenteraad en sturing met beleidsdoelen
- De provincie en de Omgevingswet
- Raakvlakken sociaal domein en de Omgevingswet
- Gezondheid en Omgevingswet
- De griffier en de Omgevingswet

Ook over andere onderwerpen kan ik een training verzorgen of laten verzorgen. 

Zowel trainingen met open inschrijving, Incompagny-trainingen als coaching en persoonlijke begeleiding worden verzorgd op basis van vraag en behoefte uit de praktijk. Maatwerk dus met als centrale vraag: wat kunt u met de Omgevingswet?

BOEKEN
leer uit een van
mijn boeken


MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
"Trees is een professional, die met haar jarenlange kennis en ervaring, juridisch complexe situaties kan vertalen naar begrijpelijke materie. Dit doet zij met humor, enthousiasme, passie voor haar vakgebied en oog voor het doel. Door haar manier van communiceren, weet zij een ieder te prikkelen, uit te dagen en te boeien.”
Ir. Arthur Senff, projectmanager Leefomgeving bij Kinran Consultancy