Slide background
Slide background
Slide background
Referenties
Een selectie van instanties en bedrijven waarmee de afgelopen jaren is samengewerkt: 

Overheid (in opdracht) o.a.:


• Provincies Limburg, Flevoland, Noord Holland en Zuid Holland
• Ministeries van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Water en het RIVM, 
• Waterschap Rivierenland
• Omgevingsdienst rivierenland, omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
• ca 90 gemeentelijke organisaties en gemeenteraden van o.a. Harderwijk, Barneveld, Brunssum, Hardinxveld-Giessendam, Schagen, Maastricht, Peel en Maas, Weert, Venlo, Ermelo, Wageningen, Haarlem, Leeuwarden, Dronten etc. 
   

Bedrijven/Instellingen (samenwerking):

• Open Universiteit Heerlen
• Planburo Tummers BV
• Van Leijen overheidsrecht
• P2 project- en procesmanagemen
• Arcadis
• Tonnaer adviseurs
• KuiperCompagnons
• Berghauser Pont Publishing en Academy


Recente Publicaties:

•Functies toedelen aan locaties met de Omgevingswet: theorie en praktijk van ruimtelijke ordening nieuwe stijl, maart 2022, eigen uitgave samen met Van Leijen Academie.
•Werken in de geest van de Omgevingswet, april 2021, eigen uitgave samen met Van Leijen Academie. Dit 
boek is de opvolger van het blauwe boek dat in december 2017 verscheen. 
• De gemeenteraad en de Omgevingswet, januari 2024, eigen uitgave samen met Van Leijen Academie
• Gebiedsaanwijzing voor modernisering of vervanging van bouwwerken: onbekend maakt onbemind, TBR 2015/3
• Toezicht en Handhaving met de Omgevingswet, 2020, eindredactie van de uitgave van A. Tubbing samen met Van Leijen Academie
• Diverse blogs verschenen bij Binnenlands Bestuur (zie pagina Blog op deze website).
• Diverse columns in PRO, Praktijk Omgevingsrecht, SDU

Eerdere Publicaties: 
• Handboek RO en Bouw: op weg naar het omgevingsrecht, 6e druk, 2017, Berghauser Pont Publishers
•Trends en tips 2013-2016, 2016, eigen uitgave samen met Van Leijen Academie
• RO voor Raadsleden en bestuurders, derde druk, 2014
• Werken met de omgevingsvergunning, 2010
• Flexibiliteit zit hem niet in de kwantiteit van instrumenten, de kwaliteit volstaat, TBR 2014/55
• Bestemmingsplan en/of omgevingsverordening?, TBR 2012/123
• Kabinetsnotitie over de stelselwijziging omgevingsrecht: een samenvatting, TBR 2012/101
• Fundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk?: over investeren in kwaliteit en draagvlak, TBR september 2011, pag. 820
• De door de Crisis- en herstelwet voorgestelde wijziging van artikel 3:13 Wro is niet gewenst, TBR juli 2010, pag. 696 e.v.

LAAT
u zelf inspireren door RO en Duurzaamheid met alles wat wél mogelijk is.
Bel: 0475 – 326 779
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.