Slide background
Slide background
Slide background
Referenties
Een selectie van instanties en bedrijven waarmee de afgelopen jaren is samengewerkt: 

Overheid o.a.:


• Provincies Limburg en Flevoland
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu
• Waterschap Rivierenland
• Gemeente Peel en Maas
• Gemeente Barneveld
• Gemeente Oss
• Gemeente Weert
• Gemeente Venlo
• Gemeente Eindhoven
• Gemeente Wageningen
• Gemeente Leeuwarden
• Gemeente Ermelo
• Gemeente Dronten
en nog een groot aantal andere gemeenten.
   

Bedrijven/Instellingen:

• Open Universiteit Heerlen
• Planburo Tummers BV
• Van Leijen overheidsrecht
• P2 project- en procesmanagement
• Tonnaer adviseurs
• Kuijper Compagnons
• Berghauser Pont Publishing en Academy

Publicaties:

• De gemeenteraad en de Omgevingswet, april 2019, eigen uitgave samen met Van Leijen Academie
- Werken in de geest van de Omgevingswet, december 2017, eigen uitgave samen met Van Leijen Academie 
• RO en Bouw: op weg naar het omgevingsrecht, 6e druk, 2017, Berghauser Pont Publishers
• Trends en tips 2013-2016, 2016, eigen uitgave samen met Van Leijen Academie
• RO voor Raadsleden en bestuurders, derde druk, 2014
• Werken met de omgevingsvergunning, 2010
• Gebiedsaanwijzing voor modernisering of vervanging van bouwwerken: onbekend maakt onbemind, TBR      2015/3
• Flexibiliteit zit hem niet in de kwantiteit van instrumenten, de kwaliteit volstaat, TBR 2014/55
• Bestemmingsplan en/of omgevingsverordening?, TBR 2012/123
• Kabinetsnotitie over de stelselwijziging omgevingsrecht: een samenvatting, TBR 2012/101
• Fundamentele herziening omgevingsrecht noodzakelijk?: over investeren in kwaliteit en draagvlak, TBR september 2011, pag. 820
• De door de Crisis- en herstelwet voorgestelde wijziging van artikel 3:13 Wro is niet gewenst, TBR juli 2010, pag. 696 e.v.

• Diverse blogs verschenen bij Binnenlands Bestuur (zie pagina Blog op deze website).

LAAT
u zelf inspireren door RO en Duurzaamheid met alles wat wl mogelijk is.
Bel: 0475 326 779
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.