Slide background
Slide background
Slide background
Omgevingswet
De Omgevingswet komt eraan en werpt zijn schaduw vooruit. Dat is maar goed ook: de bedoeling van die wet is de moeite waard. Het systeem van de wet lijkt op het huidige omgevingsrecht, maar wie het bestudeert zal zien dat er in de praktijk veel moet veranderen:
  • Iedereen wordt verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving.
  • Overheden gaan werken met een beleidscyclus die start met het bepalen van ambities en kwaliteiten in de Omgevingsvisie en de uitwerking daarvan in programma’s.
  • In hun Omgevingsverordeningen en Omgevingsplannen regelen ze niet alles dicht, maar geven de (energieke) samenleving kansen om initiatieven te ontplooien. Daar passen zij hun processen op aan. Zij houden deze ‘producten’ permanent actueel en werken vanuit de 'ja mits'-mentaliteit.
  • Draagvlak en betrokkenheid is daarbij heel belangrijk: vele pagina’s parlementaire stukken beschrijven hoe participatie (burger- of overheidsparticipatie) moet verlopen. Dat is goed voor de fysieke leefomgeving, voor onze (lokale) democratie én onze kennis over de fysieke leefomgeving.
  • De rol van de gemeenteraad verandert ingrijpend: er zijn nieuwe afspraken in het duale systeem nodig.
  • En tenslotte: we gaan digitaal!

De Omgevingswet weerspiegelt de huidige tijdgeest: op weg naar een duurzame samenleving en een circulaire economie en daarbij inspelen op klimaatverandering. We doen dat niet meer sectoraal, maar in onderlinge samenhang: integraal en met alle instrumenten gericht op hetzelfde doel. Burgers, bedrijven en overheden moeten met elkaar in gesprek over de toekomst van de fysieke leefomgeving. Afstemming, samenwerking en gezamenlijke doelen, daar gaat het om. Voor velen is dat een andere kijk op de leefomgeving en een andere aanpak bij het maken van keuzes en nemen van besluiten. Om de complexiteit aan te kunnen heb ik een samenwerkingsverband van professionals opgezet: de Omgevingswetwerkers.

Met de Omgevingswetwerkers heb ik het boek 'Werken in de geest van de Omgevingswet' geschreven, dat we zelf uitgeven. Over de bedoeling en het systeem van de wet, loslaten, cultuurverandering en participatie. In heldere taal, zodat u het in één avond uitheeft. Het is een succes: er zijn al meer dan 2000 boeken afgenomen. Ook interesse? Klik dan hier en bestel.

Op 25 april a.s. lanceren we het vervolg hierop: het boek 'De gemeenteraad en de Omgevingswet'. Dat doen we met een studiemiddag, waarbij we te gast zijn bij gemeente Leusden. Dit boek heb ik samen met Dick Spel, jarenlang raadslid en wethouder, geschreven. Ook dit geven we weer zelf uit. Het boek beschrijft hoe een gemeenteraad zijn nieuwe rollen kan waarmaken en met name hoe de raad de kaderstellende en controlerende rol kan invullen in het nieuwe systeem. Dat kan heel goed, maar dan moet de gemeenteraad zichzelf anders organiseren. En daarbij is de griffier heel belangrijk. Interesse voor de studiemiddag (inclusief boek) of het boek? Lees verder op Van Leijenacademie en meld u aan.

Ik ben fan van de bedoeling van de Omgevingswet. Of ik ook een fan ben van de wettekst? Dat ben ik nog aan het uitzoeken. Ik zie wel kansen en mogelijkheden, m.n. voor duurzaamheid. Bent u er nog niet mee aan de slag: ook met de huidige wetgeving kan al ‘in de geest van’ de Omgevingswet worden gewerkt.

U kunt aan de slag. Ik help u graag daarbij. Inmiddels heb ik al veel organisaties al bijgepraat over de bedoeling, het systeem en de invoering van de wet, waarvan 45 gemeenteraden.

HOREN


MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
"Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!"
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo