Slide background
Slide background
Slide background
Omgevingswet
De Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit. Dat is goed: de bedoeling van die wet is de moeite waard. In de praktijk zal er wel veel moeten veranderen:
  • Iedereen verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving.
  • Overheden werken met een beleidscyclus.
  • Niet alles wat beoogd wordt, staat in een regel.
  • Omgevingsvisies, -verordeningen en -plannen worden processen en zijn permanent actueel.
  • Initiatieven worden beoordeeld vanuit de 'ja mits'-mentaliteit.
  • Draagvlak en betrokkenheid wordt actief gezocht via vroege participatie van burgers.
  • De gemeenteraad bewaakt de beleidscyclus en stuurt actief op het halen van ambities en doelen. 
  • En tenslotte: we gaan digitaal!

Met de Omgevingswet gaan we op weg naar een duurzame samenleving en een circulaire economie, waarbij we inspelen op klimaatverandering. Dan doen we met een integrale benadering en door instrumentele samenhang. Afstemming, samenwerking en gezamenlijke doelen, daar gaat het om. Dat vraagt om een andere kijk en andere benadering van de leefomgeving. Die nieuwe complexiteit verken ik samen met andere professionals onder de naam: de Omgevingswetwerkers.

Een eerste product van die samenwerking is het boek 'Werken in de geest van de Omgevingswet'. In heldere taal, zodat u het snel uitheeft, beschrijft het de bedoeling en het systeem van de wet. Het is een succes: er zijn al meer dan 2500 boeken afgenomen.  Klik hier voor informatie en bestlellen.

Op 25 april a.s. lanceren we het vervolg hierop: het boek 'De gemeenteraad en de Omgevingswet'. Dat doen we met een studiemiddag bij gemeente Leusden. Dit boek heb ik samen met Dick Spel, jarenlang raadslid en wethouder, geschreven. Interesse voor de studiemiddag (inclusief boek) of het boek? Lees verder op Van Leijenacademie en meld u aan.

Iedereen kan ook nu al in de geest van de Omgevingswet werken. Ik help u graag daarbij. Dat heb ik intussen al bij veel organisaties gedaan, waaronder 45 gemeenteraden.

HOREN


MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
"Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!"
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo