Slide background
Slide background
Slide background
Omgevingswet
De Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit. Dat is goed: de bedoeling van die wet is de moeite waard, maar eenvoudig is de wet niet. Je moet de bedoeling begrijpen en je weg in de wettekst kunnen vinden. Je moet creatief zijn bij de toepassing. In de praktijk zal er veel moeten veranderen:
  • Iedereen verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving.
  • Overheden werken met een beleidscyclus: zij evalueren hun processen en stellen bij met het oog op maatschappelijke doelen.
  • Niet alles wat beoogd wordt, staat in een regel: niet geregeld betekent niet dat het niet moet!
  • Omgevingsvisies, -verordeningen en -plannen worden processen en zijn permanent actueel.
  • Initiatieven worden beoordeeld vanuit de 'ja mits'-mentaliteit, waarbij gebiedsgericht beleid sturend is en wat soms toch een 'nee' kan opleveren vanwege de te behalen doelen en kwaliteiten.
  • Draagvlak en betrokkenheid wordt actief gezocht door mensen bij hun leefomgeving te betrekken.
  • Fysiek en sociaal domein werken per 2024 samen.
  • Gezondheid, duurzaamheid, biodiveriteit, klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit vragen om een andere werkwijze. 
  • De gemeenteraad bewaakt de beleidscyclus en stuurt actief op het halen van ambities en doelen. 
  • En tenslotte: we gaan digitaal!

De bevoegdheden van de Omgevingswet worden 'in onderlinge samenhang' ingezet. Dat betekent inhoudelijk een integrale benadering gericht op win-winsituaties en de juiste instrumentenmix om de doelen te halen. Afstemming, samenwerking, gezamenlijke doelen en de juiste strategie, daar gaat het om. Die nieuwe complexiteit verken ik samen met andere professionals.

Inmiddels heb ik (ondersteund door anderen) verschillende boeken geschreven over de Omgevingswet. Dit jaar is Werken in de geest van de Omgevingswet: bedoeling en wettekst in een veranderende tijd uitgekomen. Eerder verscheen De gemeenteraad en de Omgevingswet. Van het boek Toezicht en Handhaving met de Omgevingswet heb ik de eindredactie gedaan. Dit najaar verschijnt 'Afwijken van het omgevingsplan: locatieontwikkeling met de Omgevingswet'. Ik schrijf in heldere taal en ik gebruik plaatjes. Ik geloof in de boekformule, maar dan moet het wel leuk zijn om het te lezen.Voor informatie of bestellen: zie https://www.vanleijenacademie.nl/boeken/ 

Wilt u ook de geest van de Omgevingswet te pakken krijgen? Ik help u graag daarbij. Dat heb ik al bij veel organisaties gedaan, waaronder 60 gemeenteraden, diverse ambtelijke organisatie van gemeenten, waterschappen, provincies en omgevingsdiensten, ontwikkelaars en betrokken mensen en maatschappelijke organisaties. Ik ga voor een praktische toepassing, resultaat en een heldere uitleg. 

HOREN


MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
"Ik was onder de indruk van de enorme energieke wijze waarop je de zaken presenteerde. En ook nog op heldere wijze. Dat genereert in mij een extra drive om me hier goed in te gaan verdiepen. Top!"
L. van den Beucken, gemeenteraadslid Venlo