Slide background
Slide background
Slide background
Kijken naar de leefomgeving vanuit 3 dimensies
We maken allemaal gebruik van het stukje aarde dat Nederland heet. Dat is vaak complex, dynamisch en driedimensionaal: het vergt visie, kennis en kunde. Een goede, onderbouwde en breed gedragen visie op de leefomgeving en regels waarmee je kunt werken, zijn in de praktijk gewenst. Dat is mensenwerk:

  • De overheid is steeds meer regisseur of verleider, maar heeft tegelijkertijd een bijzondere verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving. Er is een spanningsveld tussen uitnodigingsplanologie en burgerparticipatie aan de ene kant en bestuur en volksvertegenwoordiging aan de andere kant.
  • De maatschappij is niet maakbaar. Nieuwe aanpakken van gebiedsontwikkelingen zijn nodig. Initiatiefnemers (bedrijven, corporaties, ontwikkelaars en particulieren) kunnen processen in hun voordeel laten verlopen door ‘het loslaten van de geijkte paden’. Dat is ook nodig vanuit de maatschappelijke opgaven die er liggen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie, klimaatverandering en gezondheid. 
  • De burger is mondig, goed geïnformeerd en vooral ervaringsdeskundige. Hij verwacht van overheden en initiatiefnemers betrokkenheid.

Alleen als deze drie partijen bij elkaar uitkomen, ontstaat er meerwaarde en kwaliteit. Dat biedt kansen voor duurzame ontwikkeling. Een groter draagvlak voorkomt dure en tijdverslindende procedures en geeft positieve in plaats van negatieve energie. Maar: bij iedere ontwikkeling kunnen de rollen en verhoudingen anders zijn.

Onder mijn werknaam Van der Schoot advies ondersteun ik de spelers en voeg waarde toe aan het proces. Door te analyseren met oog voor alle invalshoeken en deze te verbinden tot een goed onderbouwde en breed gedragen visie. De complexe wet- en regelgeving hoeft geen beperking te zijn, maar kan juist werken als smeermiddel. De geest van de Omgevingswet is immers al realiteit. Dit vraagt wel om een andere manier van denken en werken. Ook uw vraagstuk of opgave kan naar een andere dimensie gaan.
GUN
uzelf actuele kennis,
koop mijn nieuwe boek!
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
Ik volg de Trends- en actualiteitenmiddagen van Trees van der Schoot nu enkele jaren. Ik kan volmondig zeggen: een aanrader! Telkens is Trees erin geslaagd de ontwikkelingen op het terrein van de Ruimtelijke Ordening vlot en op heldere wijze uiteen te zetten. Zij heeft veel voeling met de gemeentelijke praktijk en komt met concrete tips. Zo heeft zij mij op het spoor gezet van de gemeentelijke co÷rdinatieregeling. In Barneveld passen we die regeling nu geruime tijd veelvuldig en succesvol toe.
Jolmer de Goeij, Senior jurist / planoloog