Slide background
Slide background
Slide background
Leren door te doen

De behoefte aan inhoudelijke kennis neemt weer toe. Logisch met al die veranderingen van onze maatschappij, onze omgeving en ons rechtssysteem. Dit vraagt om actuele kennis en een aanpak die past bij de huidige tijdgeest. Ik geef regelmatig cursussen en workshops/trainingen voor diverse organisaties en doelgroepen, zoals bestuurders (profit en non-profit), beleidsmakers en juristen, maar ook voor gemeenteraden, wethouders, gedeputeerden, projectleiders, ontwikkelaars en studenten. Oog voor de praktijk en de menselijke factor staan hierbij centraal.

Zowel trainingen met open inschrijving, Incompagny-trainingen als coaching en persoonlijke begeleiding worden ontwikkeld op basis van vraag en behoefte uit de praktijk. Maatwerk dus.

De volgende open inschrijving opleidingen zijn al gepland:


Verschenen boeken:

De gemeenteraad en de omgevingswet.
Dit boek beschrijft de bevoegdheden van de gemeenteraad tegen de achtergrond van de bedoeling en het systeem van de Omgevingswet. Het staat vol tips waarmee de gemeenteraad morgen aan de slag kan in aanvulling op wat de organisatie al doet. Begrijpen, omarmen en doen. En eerst jezelf en het dualisme goed organiseren. Daar gaat het om. (bestellen via van Leijenacademie)

Werken in de geest van de Omgevingswet. Vandaag aan de slag met loslaten, participatie en cultuurverandering!
Geen droge kost over wetteksten en juridische complicaties daarbij, maar een duidelijke uitleg over het systeem van de wet en de bedoeling van de wetgever in het licht van de huidige tijdgeest en de actualiteiten. (bestellen via Van Leijenacademie)

Trends en Tips ruimtelijke ordening 2013-2016. 
Dit boek behandelt trends en ontwikkelingen die zich in deze periode aftekenen via jurisprudentie, wetgeving en praktijk. De bestelling kunt u hier plaatsen.

Handboek RO en Bouw, zesde druk
. Dit boek geeft een heldere en actuele beschrijving van het systeem van de Wro, Wabo en Chw en blikt vooruit naar de Omgevingswet. Trends uit de jurisprudentie zijn meegenomen tot 1 januari 2017. De bestelling kunt u plaatsen op Berghauserpont.


BOEK
direct uw eigen
Incompagny-training
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
"Trees is een professional, die met haar jarenlange kennis en ervaring, juridisch complexe situaties kan vertalen naar begrijpelijke materie. Dit doet zij met humor, enthousiasme, passie voor haar vakgebied en oog voor het doel. Door haar manier van communiceren, weet zij een ieder te prikkelen, uit te dagen en te boeien.
Ir. Arthur Senff, projectmanager Leefomgeving bij Kinran Consultancy