Slide background
Slide background
Slide background
Leren door te doen

De behoefte aan kennis neemt weer toe. Logisch met al die veranderingen van onze maatschappij, onze omgeving en ons rechtssysteem. Actuele kennis en een aanpak die past bij de huidige tijdgeest gaan hand in hand.

Ik geef regelmatig cursussen en workshops/trainingen voor diverse organisaties en doelgroepen, zoals bestuurders (profit en non-profit), beleidsmakers en juristengemeenteraden, wethouders, gedeputeerden, projectleiders, ontwikkelaars en studenten. Oog voor de praktijk en de menselijke factor staan hierbij centraal. Ik wil vooral inspireren en mensen aan de slag krijgen. Inmiddels is dat met 60 gemeenteraden wel gelukt.

Zowel trainingen met open inschrijving, Incompagny-trainingen als coaching en persoonlijke begeleiding worden ontwikkeld op basis van vraag en behoefte uit de praktijk. Maatwerk dus voor een oplossing met een strategie.

Verschenen boeken:

Dit najaar verschijnt mijn nieuwe boek: Afwijken van het omgevingsplan: locatieontwikkeling in de geest van de Omgevingswet. Dit boek vertelt waarom we een toekomst van afwijkingsbesluiten tegemoet gaan en hoe je dat moet doen als je de gemeenteraad een positie wilt geven, vroege participatie wilt toepassen en een initiatiefnemer niet met problemen wilt opzadelen. Het legt uit wat een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is, hoe je dat doet, welke procedurekeuzes er zijn en wat je daarbij moet afwegen. In de voetnoten vind je de wetsartikelen. Scheelt je zoeken. Interesse? meld dat op mijn e mailadres: info@vanderschootadvies.nl 

Werken in de geest van de Omgevingswet.
Geen droge kost over wetteksten en juridische complicaties daarbij, maar een duidelijke uitleg over het systeem van de wet en de bedoeling van de wetgever in het licht van de huidige tijdgeest en de actualiteiten. De eerste druk verscheen 1 december 2017. Daarna is het bijna 3500 keer aangeschaft! Samen met drs. Gerwin Gabry, planoloog bij KuiperCompagnons, is het boek herschreven naar de stand van zaken anno 2021. Daarbij zijn inzichten uit de praktijk meegenomen. (https://www.vanleijenacademie.nl/boeken/)

De gemeenteraad en de Omgevingswet.
Dit boek beschrijft de rol van de gemeenteraad tegen de achtergrond van de bedoeling en het systeem van de Omgevingswet. Het staat vol tips waarmee de gemeenteraad morgen aan de slag kan in aanvulling op wat de organisatie al doet. Begrijpen, omarmen en doen. Maar eerst jezelf en het dualisme goed organiseren. (zie  https://www.vanleijenacademie.nl/boek-de-gemeenteraad-en-de-omgevingswet/)

Toezicht en handhaving met de Omgevingswet. Dit boek beschrijft de consequenties voor toezicht en handhaving. De wettekst verandert niet zoveel: de context des te meer. Hoe ga je daar mee om in de praktijk? (zie: https://www.vanleijenacademie.nl/boek-toezicht-en-handhaving-met-de-omgevingswet/)

Handboek RO en Bouw, zesde druk. Dit boek beschrijft het huidige rechtssysteem van de Wro, Wabo en Chw en blikt vooruit naar de Omgevingswet. De bestelling kunt u plaatsen op Berghauserpont.


BOEK
direct uw eigen
Incompagny-training
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.
WAT VINDEN ANDEREN?
"Trees is een professional, die met haar jarenlange kennis en ervaring, juridisch complexe situaties kan vertalen naar begrijpelijke materie. Dit doet zij met humor, enthousiasme, passie voor haar vakgebied en oog voor het doel. Door haar manier van communiceren, weet zij een ieder te prikkelen, uit te dagen en te boeien.”
Ir. Arthur Senff, projectmanager Leefomgeving bij Kinran Consultancy