Slide background
Slide background
Slide background
Verschenen boeken

Functies toedelen aan locaties met de Omgevingswet: theorie en praktijk van ruimtelijke ordening nieuwe stijl.

Evenwichtig toedelen van functies aan locaties is de nieuwe term voor ruimtelijke ordening onder de Omgevingswet. Er zijn drie kerninstrumenten: het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en het projectbesluit. Omdat 'echte' omgevingsplannen nog even op zich kunnen laten wachten, zullen veel 'buitenplanse' besluiten voor functietoedeling nodig zijn. Die moeten ruimte bieden voor initiatief en tevens een waarborg voor kwaliteit zijn. Daar hoort een 'ja mits’- houding bij. Dit boek verkent vanuit de bedoeling, het systeem en de regels van het nieuwe omgevingsrecht de vraag of er een werkproces te bedenken is dat recht doet aan alle partijen die betrokken zijn bij deze besluiten. Daarbij worden de praktijk en de historie daarvan beschouwd, participatiedoeleinden in kaart gebracht en de positie van een initiatiefnemer onder de loep genomen. Het blijkt reuze mee te vallen om bestaande werkprocessen aan te passen. Zeker met het model van de intake- en omgevingstafel en de adviezen van de Nationale Ombudsman achter de hand. Interesse? (https://www.vanleijenacademie.nl/boeken/)


Werken in de geest van de Omgevingswet.

Geen droge kost over wetteksten en juridische complicaties daarbij, maar een duidelijke uitleg over het systeem van de wet en de bedoeling van de wetgever in het licht van de huidige tijdgeest en de actualiteiten anno 2021. De eerste druk verscheen 1 december 2017. Daarna is het bijna 3500 keer aangeschaft! Deze tweede druk bevat inzichten die drs. Gerwin Gabry, planoloog bij KuiperCompagnons en ik inmiddels in de praktijk hebben opgedaan. De invoerings- en aanvullingswetgeving is hierin meegenomen. (https://www.vanleijenacademie.nl/boek-werken-in-de-geest-van-de-omgevingswet/)

De gemeenteraad en de Omgevingswet.

Dit boek beschrijft de rol van de gemeenteraad tegen de achtergrond van de bedoeling en het systeem van de Omgevingswet. Het staat vol tips waarmee de gemeenteraad morgen aan de slag kan in aanvulling op wat de organisatie al doet. Begrijpen, omarmen en doen. Maar eerst jezelf en het dualisme goed organiseren. (zie https://www.vanleijenacademie.nl/boek-de-gemeenteraad-en-de-omgevingswet/)


Toezicht en handhaving met de Omgevingswet.

Dit boek beschrijft de consequenties voor toezicht en handhaving. De wettekst verandert niet zoveel: de context des te meer. Hoe ga je daar mee om in de praktijk? (zie: https://www.vanleijenacademie.nl/boek-toezicht-en-handhaving-met-de-omgevingswet/)

 

De voorverkoop
van 'Functies toedelen aan locaties met de Omgevingswet: theorie en praktijk van ruimtelijke ordening nieuwe stijl' is nu gestart. Tot 15 maart 2022 is er een korting van 10%. Alle boeken zijn te koop bij van Leijenacademie
MENSELIJK
Oog voor mens en omgeving binnen de juridische puzzel.
NIEUWE STRUCTUREN
RO gaat nog te veel over de geijkte paden. Durf die los te laten.
DRAAGVLAK
RO bekijk je vanuit alle invalshoeken. Alleen dan krijg je mensen mee.